top of page

Boknings och allmännavillkor

Uppdaterad Februari 2023

Dessa villkor (detta "Avtal") beskriver de villkor som gäller vid en bokning av resa med oss. Du bör läsa dem, säkerställa att du förstår dem, och regelbundet kontrollera om det skett några uppdateringar.

Bokning och betalning

En deposition på 30 % av offertens totala värde krävs för att säkra bokningen. Betalning av deposition ska ske senast fem dagar från utfärdad offert. Full betalning ska ha skett senast 30 dagar före ankomstdatum. Betalning kan göras genom banköverföring till vårt företagskonto eller genom inbetalning till Bankgiro. Inget avtal kommer att träda i kraft förrän depositionsbetalningen har mottagits och en bekräftelse har utfärdats till kund.

Kunden som gör bokningen accepterar dessa villkor på uppdrag av alla medlemmar i sitt resesällskap och är ansvarig för betalning från sällskapet i sin helhet.

Logghill AB (Flugfiske Bosnien) förbehåller sig rätten att kräva ytterligare betalningar om betalning som gjorts till Logghill AB (Flugfiske Bosnien) är felaktig eller inte i enlighet med parternas korrespondens eller överenskommelser.

Alla priser är inklusive moms och fakturor utfärdas med moms.

Avbokning och återbetalning

Meddelande om avbokning ska skickas till Logghill AB (Flugfiske Bosnien) via e-post till info@flugfiskebosnien.se.

Full återbetalning ges om avbokningen sker tidigare än 30 dagar före ankomst. Sker avbokning senare än 30 dagar före ankomst har kunden inte någon rätt till återbetalning.


Allmänna Villkor

– Bilder från resan

Alla bilder som är tagna av vår fotograf på resan tillhör Logghill AB (Flugfiske Bosnien) och kan komma att användas i reklamsyfte bl.a. genom våra sociala medier och på www.flugfiskebosnien.se. Om du inte önskar att vara med på bild på vår hemsida och/eller andra kanaler som vi använder för marknadsföring, kontakta oss på: info@flugfiskebosnien.se

– Fiskepolicy

Du är skyldig att följa de lokala regler för fiske som råder för det specifika vattnet du fiskar på samt specialiserade regler som fastställs av varje flodförvaltare. Reglerna kan vara begränsade till att behålla fångst per dag eller catch & release, tacklingsregler och fisketider. Du bör läsa på om eventuella regler för de vatten du tänker besöka på vår hemsida innan du bokar så att du är bekant med dem. Om du är osäker på reglerna, be din guide att informera dig om alla regler innan du börjar fiska.

– Vid hyra av utrustning på plats

Du är skyldig att betala för alla skador du orsakar på spön och rullar som du skadar eller förlorar, även om det är oavsiktligt. Du ansvarar inte för normalt slitage, såsom rullar som fastnar eller spön som går sönder när vinkeln mellan spö och lina är större än 90 grader. Spön går sönder ibland när de används felaktigt, och vi kan ge dig råd om detta om du är osäker, fråga din lokala guide så hjälper hen dig.

– Eget ansvar

All fiske sker på egen risk/eget ansvar och Logghill AB (Flugfiske Bosnien) kan inte hållas ansvarig för olyckor/skador som kan uppstå under resan, om du känner dig osäker på att göra något, informera din guide så tar hen dig till en annan plats.

Vår partner i Bosnien-Hercegovina är försäkrad för skador i bilolyck
a eller andra fordon som kan inträffa under din resa.

 

Ingen annan reseförsäkring ingår i bokningen och kunden är själv ansvarig för att teckna eventuella reseförsäkringar som kan behövas.

Våra tjänster är endast tillgängliga för personer som är minst 18 år. Personer under 18 år måste åtföljas av en vuxen.


Dataskydd

Vi arbetar i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningens lag om dataskydd och integritet för konsumenter. Logghill AB (Flugfiske Bosnien) håller all information från köparen i samband med köpet konfidentiellt. Under inga omständigheter kommer information att överlämnas till tredje part.

Ansvarsbegränsning/Force majeure


Utan hinder av något annat uttryckt eller underförstått i dessa villkor utom där en lag kräver annat, ska Logghill AB (Flugfiske Bosnien) inte hållas ansvarigt vare sig i kontrakt, skadestånd eller på annat sätt för:

(a) alla skador på personer eller skador på egendom; eller


(b) alla direkta, indirekta, följdmässiga, finansiella eller ekonomiska förluster eller skador på egendom som härrör från någon handling eller underlåtenhet från Logghill AB (Flugfiske Bosnien) eller annan part; eller


(c) inställda eller ombokade flyg, begränsning eller avbokning av resepaket till följd av naturkatastrofer (ex vid översvämningar, jordbävningar m.m.), politiska situationer, krig, pandemier eller liknande situationer som kan jämställas med force majeure.

Vid bokning hos Logghill AB (Flugfiske Bosnien) utgår vi från att kunden har läst, förstått och accepterat dessa villkor och policyer.

Logghill AB (Flugfiske Bosnien) förbehåller sig rätten att granska och ändra dessa villkor och policyer när som helst och utan förvarning.

bottom of page